De inzending ‘Parels aan het spoor’ voor de 10e Eo Wijers prijsvraag verdient het om nader bekeken te worden omdat het aan een aantal uitgangspunten van zowel de prijsvraag als Cleantechblog voldoet. Zo houdt het rekening met de landschappelijke inpassing van de energietransitie en promoot het de toepassing van nieuwe schone technieken op een creatieve manier.

 

Parels aan het spoor

De inzending is eigenlijk een uitwerking van een fantasie van hoe de Stedendriehoek er tijdens en na de energietransitie uit zou kunnen zien. Deze fantasie bestaat uit een veelvoud van deelprojecten in de verschillende dorpen en steden. Een (virtuele) spoorverbinding die de drie steden Deventer, Apeldoorn en Zutphen verbindt rijgt deze projecten als parels aaneen tot een (parel)ketting. De presentatie gaat dieper in op vier projecten die deel uit maken van deze parelketting

 

EO_Wijer_0021

 

Spoorbrug Deventer

De spoorbrug over de IJssel in Deventer zal in de fantasie van ‘Parels aan het spoor’ uitgebreid worden met een glazen loopbrug naar voorbeeld van de Skywalk boven de Grand Canyon.

De loopbrug zal ook plaats bieden aan een restaurant, een fitnessfaciliteit met uitzicht op de boulevard van Deventer waarbij de energie op de home-trainers wordt omgezet in elektriciteit. Onderaan de brug komt speeltoestellen die elektriciteit kunnen opwekken. Natuurlijk zal de glazen loopbrug worden gecomplementeerd met PV-panelen. Niet alleen zal dus de energietranstitie hiermee een impuls krijgen maar ook de omgeving rondom de spoorbrug.

 

Spoorzone Deventer

De spoorzone Deventer is een braakliggend terrein wat nu vooral dienst doet als parkeerplaats. In de plannen van ‘Parels aan het Spoor’ is het de bedoeling om dit terrein om te toveren tot een experimenteer- en oefenruimte voor zonne-energie. Een voorbeeld hiervan is om een deel van het parkeergedeelte te overkappen met zonnepanelen. De naast gelegen woonwijk zal aangesloten worden op de restwarmte van het aangrenzende industrieterrein.

 

Kanaalzone Apeldoorn

Ook hier wordt een braakliggend terrein gebruikt om leerlingen van Aventus de mogelijkheid te geven creatief met zonne-energie aan de slag te gaan in de realisatie van een zonne-park midden in de stad. De elektriciteit van het zonnepark en van de aangrenzende appartementen zal worden gebruikt voor elektrische fluisterbootjes en drijvende terrassen in het Apeldoorns Kanaal.

 

Station Voorst

Door de kiosk op het station van Voorst energie-plus te maken moet het een voorbeeld worden van de energietransitie. Tezamen met de PV overkapping voor auto’s en e-bikes moet het station veranderen in een multimodaal startpunt voor onder andere ‘duurzame’ en schone ontspanning in het gebied van de Oude-IJssel.

EO_Wijer_0020

 

Conclusie

Het plan ‘Parels aan het Spoor’ biedt een bovenlokale benadering oplossing met betrekking tot de ruimtelijke ordening (prijsvraag vereiste) en doet dit door deels aan te sluiten bij bestaande infrastructuur en deze om te vormen naar toonbeelden van de energietransitie.

Het idee van een parelketting van energietransitieprojecten in de Stedendriehoek is interessant en zal figuurlijk en letterlijk de gemeenten in de Stedendriehoek kunnen verbinden. Zeker als men er in zou slagen om bij elk project de relatie met de parelketting duidelijk te maken. En daarmee de verbondenheid in de energietransitie en de Stedendriehoek.

Ook met betrekking tot de techniek in de voorstellen zie je dat de indieners beginnen bij bestaande technieken zoals PV carports. Nieuw is de relatie met andere activiteiten zoals recreatie in Station Voorst, ontspanning in het Apeldoorns Kanaal en de Spoorbrug Deventer. Met betrekking tot de toekomst wordt een beroep gedaan op de creativiteit van leerlingen en oplossingen van bedrijven. Ruimte daarvoor wordt geboden op het experimenteerterrein in Deventer. En dat is wel iets om toe te juichen, een experimenteerruimte in de stad in de achtertuin van de Saxion Hogeschool.

Al met een al is ‘Parels aan het Spoor’ een fantasie verpakt in een concept dat vanuit de huidige realiteit een aanzet wil geven aan nieuwe energie en verbinding in de Stedendriehoek.

Meer info is hier te vinden.