Toen een goede cleantech kennis vroeg of we ook kwamen naar de Vehicle-to-Grid, Vehicle-to-Home und Smart Charging 2024 conferentie in Munster konden we natuurlijk geen nee zeggen. Het concept van Vehicle-2-Grid en Home was ons wel al bekend want reeds in 2015 zagen we Vehicle-2-Home toegepast worden door het Japanse studententeam op de Solar Decathlon in Versailles. Deze conferentie was een mooie gelegenheid om dieper in de materie te duiken. En dat was geen gek idee want met de toename van elektrische auto’s, de elektrificering van de maatschappij en de problemen met netcongestie neemt de interesse in Vehicle-2-Grid/Home en slim bi-directioneel laden alleen maar toe.

Vehicle-to-Grid, en -Home und Smart Charging 2024 conferentie

De Vehicle-to-Grid, en -Home und Smart Charging conferentie editie 2024 was het derde jaar op rij dat de conferentie georganiseerd was. Na een uitstapje voor jaar naar Aken was de conferentie dit jaar weer terug in Munster, waar ook de eerste editie had plaats gevonden. Dit jaar waren een meer dan 130 experts uit het gehele V2X vakgebied aanwezig. Dit ging van wetenschappers en promovendi, tot dienstverleners van laadmogelijkheden en vertegenwoordigers van autofabrikanten. De conferentie duurde twee dagen, helaas konden wij alleen de eerste dag aanwezig zijn. En van deze interessante eerste dag hieronder een klein overzichtje van wat wij interessant vonden of ons opviel.

Technische lessen

Dr Dirk Uwe Sauer van de Rheinisch-Westfälische Technische Hochschulehield in Aken (RWTH-Aachen) hield een technische presentatie waarin de beschikbaarheid van de verschillende grondstoffen voor batterijen werd behandeld. En ook de degradatie van batterijen naargelang de manier van (snel)laden. Zijn de conclusies waren dat er verschillende soorten accu’s toepasbaar voor elektrische auto’s, dus beschikbaarheid van grondstoffen mag geen probleem zijn. Daarnaast zal een batterijpakket van een elektrische auto slijten door veroudering en niet door de laadcycli, mits natuurlijk niet erg extreem geladen wordt. Ergo, de Vehicle-2-Grid toepassing zal geen negatieve gevolgen hebben voor je elektrische auto.

Bedrijfsmatige lessen

Vanuit een bedrijfskundig perspectief zijn er rondom Vehicle-2-Grid een aantal uitdagingen. Sommige zijn algemeen toepasbaar op ook andere sectoren, sommigen hebben meer een cleantech karakter

Schaalbaarheid

Dit is natuurlijk op iedere sector toepasbaar echter lijkt het in de cleantech sector, en dus ook in de Vehicle-to-Grid industrie belangrijker te zijn. Je hebt nu eenmaal veel laadpunten en auto’s nodig om mee te doen in de elektriciteitsmarkt. Een goed voorbeeld hiervan is het Deense Clever. Zij hebben meer dan 70.000 laadpalen in beheer in Denemarken waarvan ze ongeveer 40.000 kunnen gebruiken voor Vehicle-2-Grid. Na de eerste testen vorig voor goedkeuring om aan het net te mogen leveren is hun business model stevig gegroeid zoals te zien is in onderstaande grafiek.

Versnipperde ecosystemen

Diverse ondernemingen bouwen hun eigen infrastructuur waarom heen met leveranciers en klanten een ecosysteem wordt gebouwd, met het risico op een lock-in vanuit de klant. Diverse sprekers droegen verschillende oplossingen voor dit probleem aan. Voorbeelden waren onder andere het idee van roaming zoals we dat kennen uit de mobiele telefonie wereld. Standaardisatie was een andere oplossing, eventueel afgedwongen door de overheid via regelgeving. Dit is een uitdaging die we vaker zien in de cleantech wereld, het gebrek aan (industrie)standaarden en regelgeving. Zo vreemd is dit niet daar cleantech ondernemers vaak nieuwe markten creëren met hun innovatieve producten.

Keep it simple

Het klinkt simpel, maar dat is het vaak niet. Maar de ondernemers op deze conferentie waren het erover eens. Begin met een simpel bedrijfs- of verdienmodel en als dat loopt, ga dan de volgende stap nemen. Begin simpel en maak het daarna ingewikkelder danwel complexer.

Wat hebben we geleerd

Na een dag diep in de wereld van Vehicle-2-Grid te zijn meegenomen door experts afkomstig uit diverse gerelateerde disciplines hebben we een aantal dingen geleerd. Zo weten we nu dat met betrekking tot de belasting van de autobatterij Vehicle-2-Grid niet lijdt to extra degradatie van de capaciteit. Doordat verschillende typen batterijen gebruikt kunnen worden voor elektrische auto’s moet beschikbaarheid en betaalbaarheid van de grondstoffen geen probleem zijn.

Er is met Vehicle-2-grid laden op dit moment ongeveer tussen de 250 en 600 euro per jaar te verdienen door handelen op de intraday elektriciteitsmarkt, dus voor consumenten is er een financieel voordeel te behalen met Vehicle-2-Grid diensten.

Schaalbaarheid is vanuit de dienstverleners een belangrijk issue, zonder schaal wordt het lastig als onderneming. Hierbij moet opgemerkt worden dat veel ondernemingen hun eigen ecosysteem opbouwen, iets wat in de toekomst een goede marktwerking kan gaan belemmeren

Aan het eind van de dag vroegen wij ons af? Wie is nu het meest gebaat bij Vehicle-2-Grid? De consument die met zijn geparkeerde auto wat kan verdienen, of de netbeheerders (TSO’s en DSO’s) die kampen met netcongestie? Want uiteindelijk worden de auto’s ingezet om de stabiliteit van het net te garanderen. De toekomst zal het gaan uitwijzen. Eén ding is zeker, Vehicle-2-Grid kan technische, maar hoe de commerciële markt er zal gaan uitzien is nog ongewis. Ook vanwege het gebrek aan regelgeving.