The Smarter-E conferentie en beurs wordt dit jaar in 2018 voor het eerste georganiseerd. Desondanks is het geheel niet nieuw als het voornamelijk een samenvoeging is van reeds bestaande beurzen zoals InterSolar en de EES. En naar goed gebruik zijn sommige succesvolle elementen uit voorgaande jaren meegenomen naar het nieuwe concept, zoals de tweedaagse conferentie voorafgaand aan de beurs. Wij waren er bij zodat jullie ook op de hoogte zijn van de laatste ins en out. Hieronder een verslag van de openingssessie getiteld: New Energy World – Game Changers and Rising Stars.

 

Michael Liebreich,

oprichter van Bloomberg New Energy Finance was de hoofdspreker tijdens de openingssessie. Hij nam ons mee naar een toekomstige schone wereld aan de hand van het “één-derde wereld model ” Dit houdt in dat in 2040 één derde van de elektriciteit komt van schone energiebronnen, één derde van de auto’s op straat elektrisch is aangedreven met een aandeel van 55 procent in de verkopen en één derde meer energie efficiëntie

 

DDD(D)

Hadden we eerder al eens BBBB voorbij zien komen, nu kregen we DDDD als leitmotiv geïntroduceerd. DDDD staat voor Digitalisatie, Decarbonisatie, Decentralisatie en Disruptie.

Volgens de sprekers zijn dit de vier kenmerken voor de komende tien tot twintig jaar aangaande de energietransitie en schone energie.

Met betrekking tot digitalisatie is het sleutelwoord volgens Liebreich “ubiquiteit”, of ook wel ‘alomvertegenwoordigd’ genoemd. Schone decentrale energiesystemen kunnen volgens Liebrieich alleen functioneren wanneer er ubiquiteit is in de volgende onderdelen:

  • digitale sensoren
  • communicatie
  • beprijzingssystemen en opslag van energie
  • Kunstmatige Intelligentie en digitaal leervermogen
  • Blockchain en ‘slimme contracten’

 

Opslag van energie

De discussie over opslag van energie en elektriciteit is vaak technologisch dominant. Liebreich liet zien dat de discussie over opslag eigenlijk beter gevoerd kan worden via het perspectief van tijd. De opslag van seconden, minuten, uren en misschien zelfs dagen is fundamenteel anders dan die van meerdere weken. Waarbij de behoeften aan opslag ook per seizoen nogal kan verschillen. Naar de gelang de periode en het moment in tijd zal je dan waarschijnlijk naar verschillende technische opslagoplossingen toe gaan. Niet alleen vanuit een economische argument maar ook technisch.

Waarbij nog de nadruk werd gelegd om meer focus te leggen in opslag van warmte dan van elektriciteit, aangezien dat efficiënter zou zijn.

 

Paneldiscussie

Na de toespraak van Liebrech was er een paneldiscussie waarin elke beurs werd vertegenwoordigd.

Prof. Dr. Weinhold van Siemens wist te melden dat een succesvolle toepassing van schone technologie altijd afhangt van de combinatie van techniek, de klant en de markt. Klinkt logisch, maar dat zien we in de praktijk toch nog wel eens anders. Grote uitdaging volgens hem aangaande de energietransitie is de hoge mate van flexibiliteit die zowel aan de aanbodkant gaat ontstaan alswel aan de afname kant. Hij noemde de nieuwe klant dan ook geen prosumer maar flexumer.

Erwin Smole van Grid Singularity vertelde over hun visie op de rol van blockchain in de nieuwe energie wereld. Hij vergeleek de stand van zaken met betrekking tot Blockchain nu met die van het Internet begin jaren negentig. Er is een standaard maar de applicaties moeten nog ontwikkeld worden.

Wel was hij van mening, net zoals Schneider op InterSolar 2017, dat de benadering van de nieuwe energie wereld, mede door toepassing van Blockchain, bottom-up is. Wat betekent dat je eerste per huishouden en of kantoor gaat kijken naar de mogelijkheden, dan naar je buurman en dan misschien eens op grid niveau. Dit is toch altijd een ander geluid dan we in Nederland horen over de benadering van de energietransitie.

Verder werd het bekende probleem van Europa weer eens aangekaart. We lopen volgens Smole voorop in de Blockchain technologie, maar wil je het in de praktijk testen dan kan je beter naar Azië of Amerika, want in de EU willen we eerst beleid en regels.

Fransisco Carranza van Nissan Energy Services had een interessante benadering dat elektrische mobiliteit gebruikt kan worden om bewustwording voor de energietransitie bij de consumenten te creëren. Hierdoor gaan mensen onder andere een idee krijgen wat nou een Kilowatt uur is en dergelijke.

Maar het werkt ook andersom. Doordat consumenten in de nieuwe energie wereld actiever betrokken zijn bij het gehele energiesysteem betekent dit ook dat industriële ondernemingen nu ineens aan consumenten en hun wensen en eisen moeten gaan denken. Het ontwerpen en produceren van een technische oplossingen is niet meer voldoende. Interactie met de eindconsumennt is vereist.

Al met al een inspirerende en vooral multidisciplinaire opening waarbij maar weer eens duidelijk werd dat de nieuwe energie wereld veel cross-sectorale samenwerkingen vereist waarin verschillende technieken zullen worden toegepast.