Het was alweer een tijdje dat we in Brussel waren geweest, dus het werd weer eens tijd. Aanleiding voor het bezoek aan Brussel was de EIT Summit 2024. EIT staat voor European Institute of Innovation and Technology, een overkoepelend orgaan dat negen zogenaamde KIC in stand houdt. Een KIC staat voor Knowledge and Innovation Community die georganiseerd zijn rondom een specifiek thema. En enkele van die thema’s vallen onder de paraplu van Cleantech, dus alle reden om een bezoek te brengen.

Zoals gezegd, was het laatste bezoek aan Brussel van voor Corona-tijd. En sindsdien is er wel wat veranderd. Wat vooral veranderd is, zijn de toon en het perspectief. Zoveel werd ons wel duidelijk tijdens het bezoek aan de EIT Summit 2024. Voor Corona werd cleantech vooral benaderd vanuit een groen, danwel klimaat, perspectief. Tegenwoordig is het totaal anders. Cleantech is noodzakelijk om welvaart te behouden en veilig te stellen in de toekomst. Belangrijke sleutelwoorden hierin zijn re-industrialisatie, onafhankelijk en zelfstandig zijn. Was cleantech in het verleden een missie gedreven om het klimaat te redden, heden ten dage is het een missie om de welvaart en welzijn van de Europeanen veilig te stellen.

Better with Less, cleantech

‘Better with less’

Deze verandering van perspectief (en motief) werd bevestigd door Bertrand Piccard. De man die voor het eerst in een volledig door zonne-energie aangedreven vliegtuig de wereld rondvloog is voor ons geen onbekende. Immers hadden we heb hem al ontmoet in New York in 2019. Maar dit keer was zijn pleidooi voor cleantech nog sterker. Hij hekelde, net zoals ons, de ‘groene’ benaming want in zijn ogen ging cleantech meer om ‘better with less’ het is een efficiency vraagstuk. Het gaat niet alleen om het klimaat, maar ook biodiversiteit en ons welzijn. En wij zijn het volledig met hem eens dat we leven in het verleden, terwijl we toe moeten naar een toekomst verhaal.

Startups

Als laatste plenaire sessie was een interessant debat over startups in Europa genoemd Accelerate: Investing in start-ups for a greener, healthier, and digital Europe en dan specifiek binnen de KIC’s van het EIT. Het paneldebat is hieronder terug te bekijken.