Eerlijk gezegd hadden we er nog nooit van gehoord, de Europese Week van de Duurzaamheid. Maar dankzij de inzet van de Cora in Colmar-Houssen (Frankrijk) is het wel onder onze aandacht gebracht. Dat we er niet eerder van gehoord hadden is niet zo vreemd. Dit jaar, 2015, is namelijk de eerste keer dat het georganiseerd wordt en hoewel er 3.954 activiteiten in 29 landen zijn aangemeld staat de teller in Nederland op welgeteld 1! De Europese Week van de Duurzaamheid is in 2015 van 30 mei tot 5 juni, hoewel er activiteiten zijn die ook nog in het weekend van 6 en 7 juni plaats vinden.

 

Achtergrond Europese Week van de Duurzaamheid.

Tijdens de Europese milieu-regiegroup bijeenkomst van 28 oktober 2014 presenteerden de ministeries van milieu van Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk het initiatief om een Europese Week van de Duurzaamheid te organiseren. Het initiatief werd goed ontvangen door de Europese Commissie en enkele lidstaten en besloten werd om de uitvoering over te dragen aan het Europees Duurzaamheids Netwerk (ESDN) en de Universiteit van Wenen.

Het doel van de Europese Week van de Duurzaamheid is om activiteiten en initiatieven op het gebied van duurzaamheid samen te brengen en kenbaar te maken in en door heel Europa. De lijst met activiteiten en deelnemers is zeer divers te noemen, van burgerinitiatieven tot bedrijven en van feesten tot lezingen.

Dat Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk de initiatief nemers zijn blijkt wel als je kijkt naar het aantal activiteiten in de betreffende landen, Frankrijk is koploper met een goede 2.000+ activiteiten, in Duitsland zijn er 1.127 aangemeld en Oostenrijk 336. Gezamenlijk goed voor ongeveer 87% van de aangemelde activiteiten in geheel Europa.

 

 

Cora Colmar-Houssen

Een van de deelnemers is de Cora supermarkt in Colmar-Houssen. De posters van Europese Week van de Duurzaamheid hingen al in de draaideur maar de echte confrontatie was in het atrium. Daar werden verschillende aspecten van de duurzaamheidsweek nader toegelicht op de verschillende presentatieborden die elk een andere onderwerp belichtte.

Ten eerste de activiteiten van de Cora zelf en de resultaten. Volgens eigen opgave komt de betreffende supermarkt tot een inzamelingsratio van bijna 83%! Hoe ze dat bereiken is te zien in hun ‘ Bilan Environnemental’ .

ESDW_07

 

De processen die ze gebruiken om een dergelijke score te behalen werden met tekeningen uitgelegd. Daarnaast werd de besparing, of de vermeden impact, uitgelegd in minder abstracte eenheden.

 

Wat kan je zelf doen?

Behalve de initiatieven en inzet van Cora werd er ook veel aandacht besteed aan wat men zelf kan doen. Veel informatie over financiering van het toepassen van schone technieken in en om het huis. Maar ook bewustwording speelt een rol. Wat opviel was dat het gemiddelde elektriciteitsverbruik van een Frans huishouden lager is dan in Nederland, 2700 kWh tegenover 3500 kWh. Deze getallen zijn redelijk vergelijkbaar aangezien we in Nederland voornamelijk gas gebruiken voor verwarming en water.

Ook opmerkelijk is dat in 2020 de norm voor nieuwe gebouwen  in Frankrijk is dat ze energie positief moeten zijn. Dit zijn toch redelijk forse stappen op een korte termijn. Eerder dit jaar werd in Frankrijk al besloten dat nieuwe commerciële gebouwen groene daken moeten hebben of zonnepanelen.

 

Waarom het handig is om te hergebruiken.

Behalve de milieu belasting van (zwerf)afval kan je een ander argument voor hergebruik in brengen. Namelijk waarom zou je voor zo’n lange tijd grondstoffen laten rondslingeren als je over de technieken beschikt om ze weer toe te passen?

 

Conclusie

Of de eerste editie van de Europese Week van de Duurzaamheid ook echte ‘ Europees’  was valt te betwijfelen. Het was vooral een aangelegenheid van de drie initiatief nemende landen, en dat is jammer. Want het idee is positief te noemen, breng zoveel mogelijk activiteiten met betrekking tot duurzaamheid onder de aandacht van een groter publiek. Een doelstelling die we hier met schone technologie ook nastreven. Het is te hopen dat de tweede editie van de Europese Week van de Duurzaamheid in 2016 iets meer Europa in zich zal hebben.