Dat is volgens de Wereldbank het bedrag dat tot 2023  in 145 opkomende landen geïnvesteerd zal worden in schone technologie. Dat is inclusief de investeringen van China. Maar ook zonder grote landen als Rusland, India, China en enkele landen in Oost-Europa blijft er nog steeds een investeringsimpuls van 4,1 biljoen USD over.

Dat is volgens de Wereldbank het bedrag dat tot 2023  in 145 opkomende landen geïnvesteerd zal worden in schone technologie. Dat is inclusief de investeringen van China. Maar ook zonder grote landen als Rusland, India, China en enkele landen in Oost-Europa blijft er nog steeds een investeringsimpuls van 4,1 biljoen USD over.

Ongeveer de helft van het geld zal volgens de Wereldbank gaan naar investeringen in schoon water, (afval)waterzuivering en afvalverwerking.

Geschat wordt dat een kwart van de investeringen terug zal komen bij het lokale Midden- en Klein bedrijf waardoor ook een positief effect op de lokale werkgelegenheid verwacht wordt.

Dat is volgens de Wereldbank het bedrag dat tot 2023  in 145 opkomende landen geïnvesteerd zal worden in schone technologie. Dat is inclusief de investeringen van China. Maar ook zonder grote landen als Rusland, India, China en enkele landen in Oost-Europa blijft er nog steeds een investeringsimpuls van 4,1 biljoen USD over.

nfoDev. 2014. Building Competitive Green Industries: The Climate and Clean Technology Opportunity for Developing Countries. Washington, DC: World Bank. License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0
Images Credit: infoDev. 2014. Building Competitive Green Industries: The Climate and Clean Technology Opportunity for Developing Countries. Washington, DC: World Bank. License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0

Raamwerk voor ondersteuning

Om het investeringsproces in schone techniek in goede banen te leiden heeft de Wereldbank een model ontworpen dat belanghouders ondersteunt in hun activiteiten.

Het raamwerk is opgebouwd uit de onderdelen: ondersteuning van ondernemerschap en ontwikkeling van bedrijfsmodellen, financiering van innovatie, marktontwikkeling, technologische ontwikkeling en wet- en regelgeving. Een model dat volgens ons niet exclusief voor opkomende landen toepasbaar is.

De hoofdpunten van het rapport worden in onderstaande infografiek gepresenteerd en onderstaand filmpje geeft nog wat meer duiding.

Het volledige rapport Building Competitive Green Industries: the Climate and Clean Technology Opportunity for Developing Countries, inclusief de behandeling van enkele succesvolle projecten,  kan hier (PDF-alert) gedownload worden