Iedereen die wel eens een vuurtje heeft gestookt weet dat je altijd een laagje as overhoudt. De as die je op de bodem of grond ziet liggen heet dan ook bodemas. Maar naast bodemas is er tijdens het verbranden ook as de lucht ingegaan, zogenaamd vliegas. In zowel bodem- als vliegas zitten echter waardevolle materialen.

Het VASH -consortium, wat staat voor Value Ash, werkt aan een methode om zoveel mogelijk waarde uit vliegassen te halen. Om dit te bereiken werkt het consortium aan een droog en gelosten scheidingsproces. Dit proces is maakt gebruik van elektromagnetische technieken.
Uiteindelijk is het doel om een techniek te ontwikkelen die het mogelijk maakt grondstoffen uit vliegassen te winnen op een commercieel rendabele manier.
In onderstaande korte pitch wordt het nog eens kort en krachtig uitgelegd.