Nu meer en meer zonnepanelen hun weg vinden naar de daken van huizenbezitters komt er ook meer vraag naar opslagsystemen om thuis je eigen geproduceerde elektriciteit op te slaan  dat kan met waterstof of meer conventioneel met thuisaccu‘s.

In Nederland gebruiken we vanwege de salderingsregeling daar, voorlopig, nog het grote elektriciteitsnet voor. Maar in andere landen zijn de regels wat anders en loont het financieel om thuis je eigen geproduceerde elektriciteit op te slaan.

Naast de financiële redenen zijn er ook argumenten te vinden vanuit de off-grid mogelijkheden of de noodstroomvoorziening in het geval het net een storing heeft die dergelijke systemen bieden.

Dat de markt voor deze thuisopslag systemen groeit is onder andere te zien op de electrical energy storage (EES) beurs die sinds 2014 gelijktijdig met de InterSolar beurs plaats vindt.

Nu gaat het bij thuisopslagsystemen natuurlijk over capaciteit, aantal (ont)laadcycli, Depth of Discharge, etc, etc. Maar bij sommige fabrikanten denken ze ook nog aan de gebruiker en verpakken ze het in een mooi design.

Een selectie van oplossingen, sommige met design,  gepresenteerd door verschillende fabrikanten op de EES 2015 is in onderstaande gallerij te aanschouwen.