Als het aan deelnemers van het project ‘Overschot’ ligt dan behoort vervuiling afkomstig van verontreinigd afvalhout binnenkort tot de verleden tijd. Immers staat Overschot voor “Optimaliseren Verontreinigd Sloop Hout”.

Door nieuwe technieken en benaderingen te onderzoeken hoopt men bij Overschot afvalhout te elimineren. Dit gebeurt door onder andere te kijken naar de mogelijkheden met betrekking tot sortering van afvalhout bij de bron, het zogenaamde bronscheiding.

Naast de bronsortering zullen ook nieuwe methodologie ontwikkeld worden om de voor -en nadelen van verontreinigd sloophout in een circulaire keten in kaart te brengen.

Wanneer de circulaire mogelijkheden op zijn wordt ook gekeken naar de mogelijkheden voor een zo schoon mogelijke verwerking middels verbranding.

Een uitleg van het gehele concept wordt gegeven in onderstaande video.