MIxed Rigid plastics from COnstruction sites, ofwel MIRCO.

Doel van het MIRCO project is om plastics, voornamelijk harde kunststoffen, van bouwplaatsen te verzamelen en te verwerken tot grondstof voor nieuwe kunststoffen door het te vermalen.

Om dit te realiseren wordt door verschillende partners samengewerkt om zo tot een nieuwe waarde- en grondstofketen te komen.