Over Cleantechblog

CTB-pagina

 

Wat is Cleantechblog.nl?

Cleantechblog.nl (Cleantechblog) is een online magazine over opvallende, opmerkelijke en positieve toepassingen, veelal tastbaar en concreet, van schone technieken in de dagelijkse praktijk, zowel online en offline. Toepassingen van schone techniek die volgens Cleantechblog de moeite waard zijn om onder de aandacht te brengen.

Hoewel er veel nieuwe dingen gebeuren met betrekking tot schone techniek en er daardoor veel nieuws te melden is, is dit echter geen nieuwssite. Natuurlijk zal er nieuws gepubliceerd worden maar Cleantechblog heeft niet het doel om altijd als eerste het laatste nieuws over schone technologie te brengen. De focus ligt meer op schone techniek in het dagelijks leven.

Cleantechblog wil graag opmerkelijke, opvallende, positieve, toepassingen van schone technologie delen met haar bezoekers en moedigt haar bezoekers aan om daar ook over in discussie te gaan op de site.

Wat opmerkelijk, opvallend en positief is is natuurlijk nogal subjectief, vandaar de keuze voor een ‘blog’ in plaats van magazine. Het is arbitrair.

Cleantechblog wil graag de oplossingen laten zien die schone techniek kan bieden en wil daarom niet de plek zijn om voetnoten uit IPCC rapporten te bespreken, beklag te doen dat subsidiemolens op wind draaien, de Club van Rome weer op te rakelen, een of andere normatief (pseudo)-economisch model te propageren of de onheil van wie er dan nu weer een boek heeft geschreven nog eens te herschrijven. Er zijn genoeg plaatsen waar dat wel kan, tot aan de rechtbank aan toe tegenwoordig. Wat overigens niet betekent dat er geen ruimte is voor kritische geluiden of dat bepaalde problematieken gebagatelliseerd worden, maar Cleantechblog willen het graag hebben over wat wel kan, de oplossingen.

 

Wat is ‘cleantech’?

Dat is de meeste gestelde, maar ook meest moeilijke vraag om te beantwoorden in de wereld van cleantech. Veelal is het antwoord een beschrijving waarin frasen voorkomen als: verzameling, activiteit, efficiënt, minder verspilling, geen sector, meer waarde en milieu. Het Research Institute of the Finnish Economy heeft in een recent rapport (pdf-alert) zeven ‘definities’ naast elkaar gelegd en kwam tot de volgende conclusie:

First, cleantech is not an industry in its own right. It is technologies, products, services, processes, practices and investment classes that promote the sustainable development and greening of incumbent and emerging industries as well as societies. Second, through efficiency gains or entirely novel alternatives it reduces the unsustainable exploitation of natural and societal resources in industry, business and consumption. Third, it provides industries, businesses and consumers with superior value propositions when compared to conventional solutions.” (Research Institute of the Finnish Economy, 2015, From Cleantech to Cleanweb – The Finnish Cleantech Space in Transition, p6-7)

Met het bovenstaande in acht nemende voegt  Cleantechblog daar nog de input van CE Delft (PDF-alert) aan toe die cleantech duiden als “technologische oplossingen (die) een bijdrage leveren aan schonere en veilige leefomgeving” (CE DELFT, 2013, Clean en green in de Nederlandse economie, p24)

Als vuistregel wordt cleantech op dit blog dan ook gezien als een verzamelnaam van technieken die bijdragen aan een schonere en/of veiligere omgeving. In het kort ‘schone technieken’. En ook hier is die invulling weer arbitrair,  vandaar de toevoeging ‘blog’. Hieronder worden drie belangrijkste componenten van de vuistregel, techniek, schoon en omgeving, nog nader toegelicht.

Techniek

In de online Van Dale wordt techniek gedefinieerd als eenhet geheel van de bewerkingen of verrichtingen, nodig om in een bep. tak van kunst, industrie enz. iets tot stand te brengen

Dit geheel van verrichtingen behelst niet alleen de klassieke ‘harde’ techniekengebieden maar ook ‘zachtere’ (management)technieken zoals personeelsbeleid, innovatiemanagement en organisatiekunde. En dat wat tot stand is gekomen willen we graag onder de aandacht brengen.

Schoon en veilig

Schoon en veilig zijn natuurlijk relatieve begrippen waar een ieder zijn eigen invulling aan zal geven. Meestal zal het omgekeerd gedefinieerd worden, namelijk als niet, of minder, vervuilend/verspillend.

Omgeving

Met omgeving wordt vaak gedacht aan de natuur, het milieu. Omgeving reikt in de context van schone techniek verder doordat het ook invloed kan hebben op de schoonheid en veiligheid van de woon, leef en werkomgeving. Het is daarmee ook breder dan milieu/groene-technologie.

Met omgeving wordt op Cleantechblog ook de context bedoeld waarbinnen nieuwe ideeën, concepten en waardemodellen ontstaan en ontplooien. Expres spreekt Cleantechblog over een omgeving omdat schone technieken meestal (top)sector overschrijdend zijn en vaak te vinden zijn op de verbinding(en) tussen (top)sectoren. Het geheel van die verbindingen wordt ook bedoeld met omgeving.

Een hoop woorden maar samengevat wil Cleantechblog een online plek zijn waar opmerkelijke, opvallende en positieve toepassingen van schone techniek onder de aandacht wordt gebracht.